סוכות, מרפסות וגנים

סטים - סוכות

 "לדיום חמישייה" ו - "לדיום עשירייה" – שרשרת תאורה היחידה באישור מכון התקנים הישראלי.

גוף התאורה יצוק מחומר כבה מאליו כבל גמיש בעל בידוד כפול ועמידות גבוהה בתנאי חוץ לאורך זמן, בעל תקע תקני יצוק.

הברגה E-27.

כל שרשרת מגיעה באריזה איכותית המאפשרת אחסנה לאחר השימוש.